Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

α) η επιμόρφωση και ενημέρωση των Ελλήνων ιατρών, ειδικευμένων και ειδικευόμενων Ρευματολόγων και ιατρών όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με αυτοάνοσες παθήσεις και χρόνιες ανοσοεπαγόμενες παθήσεις  όπως των Ανοσολόγων, Δερματολόγων, Γαστρεντερολόγων, Νεφρολόγων, Ενδοκρινολόγων, Νευρολόγων, Καρδιολόγων, Αιματολόγων, Ογκολόγων, Παθολόγων, Γενικών Ιατρών κ.α. άλλα και ιατρών εργαστηριακών ειδικοτήτων  όπως Βιοπαθολόγων/Μικροβιολόγων. Η επιμόρφωση και ενημέρωση διευρύνετε και σε ειδικότητες επιστημών υγείας με άμεση συνάφεια με τις ρευματικές και αυτοάνοσες παθήσεις (πχ. φυσίατροι, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, διατροφολόγοι, βιολόγοι, βιοεπιστήμονες, βιοτεχνολόγοι, απόφοιτοι ιατρικών εργαστηρίων κ.α.).

β) η βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα στις ρευματικές και αυτοάνοσες παθήσεις

γ) η ενημέρωση των ασθενών, των συλλόγων των ασθενών, του κοινού και του γενικού πληθυσμού για τις πρόσφατες εξελίξεις στις ρευματικές και αυτοάνοσες παθήσεις.

Τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι σκοποί αυτοί ενδεικτικά είναι:

  1. Διοργάνωση Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρευματικών και Αυτοάνοσων Παθήσεων με Διεθνή Συμμετοχή
  2. Διοργάνωση Συμποσίων, Ημερίδων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για Ιατρούς και Ασθενείς
  3. Έκδοση Διαδικτυακού Επιστημονικού Περιοδικού για ιατρούς και βιοεπιστήμονες (με την ονομασία Excellence in Rheumatic and Autoimmune Diseases)
  4. Έκδοση ενημερωτικών δελτίων
  5. Ιστότοπος με ενημερώσεις, άρθρα, νέα που αφορούν στις πρόσφατες εξελίξεις στη ρευματολογία και τα αυτοάνοσα νοσήματα για ιατρούς και ασθενείς
  6. Χορήγηση υποτροφιών και χρηματικών επάθλων και βραβείων για την επιμόρφωση ιατρών και βιοεπιστημόνων
  7. Συνεργασία με Ελληνικά και Διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, εργαστήρια, Ινστιτούτα και Ιδρύματα για την προαγωγή της μεταφραστικής και κλινικής έρευνας