Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

 

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι T.K. 151 24 Τηλ.: +30 210 6839690 Fax: +30 210 6827409

E-mail: info@tmg.gr URL: www.tmg.gr